>

fredag 27 februari 2015

Developer Command Promt på Tools menyn

Varje gång jag använder Developer Command Promt så funderar jag över varför den inte finns att öppna inifrån Visual Studio på ett lätt sätt. Nu behöver jag inte fundera längre, nu har jag den på Tools meny.

ToolsMenu

Så här gör du

Öppna External Tools som du hittar på samma meny (Tools)


ExternalToolsDialog

Tryck på Add och fyll i följande:
     
Title: Command Prompt Detta är vad som kommer visas i Tools menyn
Command: C:\Windows\System32\cmd.exe  
Arguments: /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\vsvars32.bat" Kan behöva ändras beroende på vilken version av Visual Studio du har installerad.
Initial directory: c:\ Kan lämnas tomt men då hamnar du i samma mapp som angetts i arguments.

Avsluta sedan med OK och du kommer finna din commando promt länk på Tools meny.

måndag 23 februari 2015

Exception från Parallel.ForEach

Parallel klassen ingår i det som kallas Task Parallel Library (TPL) och som Microsoft lanserade i .NET Framework 4. I denna ingår även Task klassen och Parallel LINQ (PLINQ) och även dessa berörs av det som beskrivs nedan.


I och med de nya parallella strukturerna i .NET 4 blev det enklare att hantera trådade applikationer. Något som dock fortfarande kan vara lite svårt är felhanteringen men även där har Microsoft tänkt till. Det största problemet för oss är att felet händer inte på huvudtråden utan på någon bakgrundstråd OCH det kan även ske flera fel.


Med ett anrop till Parallel.ForEach, Parallel.For men även Task.Wait och användning av PLINQ körs koden i en eller flera andra trådar, men din huvudtråd inväntar sedan att dessa är klara. Exception kommer därför att fångas på din huvudtråd men pg.a att tex kan hinna ske flera fel samlas alla ihop i en AggregateException. Därför skall du alltid fånga denna Exception och sedan titta på dess InnerExceptions för att få ut exakta felen.

 

try
{
Parallel.ForEach(myCollection, item => {...});
}
catch (AggregateException aEx)
{
foreach (var ie in aEx)
{
//ie is the exception thrown in the other thread
}
}
catch (Exception ex)
{
//default error handling
}

msdn: AggregateException Class

fredag 9 maj 2014

Få tillbaka “Installer Project” i Visual Studio

I de senaste versionerna av Visual Studio har “Installer Project” plockats bort och vi har uppmanats att använda InstallerShield istället. Inget ont om InstallerShield men vi som redan har en solution med ett “Installer Project” vill också kunna jobba med senaste versionen av Visual Studio utan att behöva göra om Installer projektet. Visual Studio 2010 var den sista versionen som hade “Installer Project” som projekttyp. Men nu är projekttypen på väg tillbaka till Visual Studio 2013 i formen av en extensions. Du kan redan idag börja använda en preview version:

Microsoft Visual Studio Installer Projects Preview

Hittar du några buggar, rapportera dem gärna på sidans “Q AND A”

fredag 4 april 2014

IE11 förbättrade F12 verktyg

Internet Explorer 11's F12 verktyg får en hel del nya funktioner i nästa uppdatering som släpps den 8 april. Den första är att vid omstart av F12 verktyget finns sådant som breakpoint, fönster osv kvar. Vidare kan alltid avbryta pågående debugging med Ctrt-skift-F5 och få en refresh av sidan.

 

Just My Code

När du satt en breakpoint och stegar runt koden hamnar du lätt i nåt klassbibliotek som du inkluderat och du tappar snabbt bort dig. Den nya funktionen "just my code" gör att du kan välja vilka bibliotek som skall vara med när du debuggar eller fångar exceptions.

 

Console

Du behöver inte längre inkludera Console.Log i din kod för felsöka koden, du kan skriva det direkt i Consolen. Den visar då också inte bara strängar utan hela objekten.

Med en ny inställning i ie kan du få ie att logga även om inte F12 är öppna än, för att kunna få med hela historien när du väl öppnar F12 verktyget. Debugging med breakpoints och stega fungerar nu också för TypeScript, CoffeScrift, m.m.

 

Dom exploerer

Om du ändrar i css:en håller verktyget reda på det och visar med en indikator vad du har ändrat på och du har även en flik där du kan se alla css ändringar. Du har också en högerklicks meny som kan användas för att återställa värdena. Dessutom kan du tvinga fram ett state på ett objekt för att underlätta felsökning. En annan nyhet för dom explorern är att du kan editera värden direkt från sökresultaten.

torsdag 3 april 2014

Keynote dag 2 – sammanfattning

Microsoft introducerar möjligheten att skapa, hantera och ta bort virtuella maskiner i Azure direkt ifrån Visual Studio. Samt även möjligheten att debugga dem direkt från Visual Studio.

Staging möjlighet införs för Azure websites.

Webjobs är en ny funktionallitet för Azure websites som kan hantera att köa uppgifter.

Ett starkare band mellan Visual Studio och webbläsaren med namnet BrowserLink. Du kommer nu att kunna klicka runt på sidan och inte bara få fram htmlkoden i F12 verktyget men även direkt i Visual Studio. Att editera i F12 koden synkas med Visual Studio koden. Jshint är inkluderat i error fönstret och ger dig tips om vad som kan blir fel javascript koden.

Microsoft släpper idag MVC 5.1 samt Web API 2.1.

Gratis SSL finns nu tillgänglig för Azure websites.

En Azure website kan nu skapas inne från Visual Studio.

Azure får nu ett Active Directory stöd som du kan använda när du skapar dina applikationer. Azure AD kan hållas synkat mot ett lokalt AD.

Mobile Services går nu att debugga lokal från Visual Studio.

Azure databaser kan nu bara upp till 500 GB och har en inbyggd backup, där det går att välja olika tidpunkter mer än en månad bakåt.

Roslyn är Microsoft kodnamn på nästa version av .Net kompilatorn. Från och med i dag finns hela projektet som open source [roslyn]. Bara att ladda hem och experimentera med den och kanske till och med skicka in uppdaterings förslag?

Azure har fått en ansiktslyftning av sin portal där användaren kan anpassa start sidan med att välja vad och hur saker skall visas. Portalen är nu utformad så att den lätt går att använda som en dashboard som visar grafer m.m.

Brokered WinRT component

Med Windows 8.1 update 1 introduceras en modell för att kunna använda helt vanlig .net kod från sin Windows store app. Genom att wrappa in den vanliga .net koden i ett brokered winRT projekt kan man sedan anropa brokered projektet från sin Windows store app. På detta sätt kan du återanvända legacy kod till din nya Windows store app och behöver bara göra ett nytt interface. Brokern kan hantera event och även restore appen om den skulle vara suspendad. Dock måste Windows store appen vara så kallad side loaded, dvs den kan inte skickas in i Windows Store utan måste installeras på maskinen på annat sätt. Läs mer om brokered WinRT

Windows Phone 8.1

Med Windows Phone 8.1 kommer möjligheten för applikationsutvecklare att inkludera roaming och backup för sin applikation.

Roaming en kan användas för att spara sådant som skall vara lika för applikationen oavsett vilken enhet den används på, även windows 8. Den kan använda upp till 100kb och ligger i användarens oneDrive, dock används inget av det lagringsutrymme som är användarens egna. Så man behöver inte oroa dig för att applikationen käkar upp användarens oneDrive utrymme.

WP får nu samma share contract som Windows 8 har.

Med uppdateringen kommer även möjlighet för enterprise deployment.

SDK:t för Windows Phone 8.1 går ladda hem idag för registrerade windows phone utvecklare.