>

fredag 27 maj 2016

Hur du skapar en Azure Remoteapp

Med Azure Remoteapps kan du köra en windows applikation även på iOS och Android. Tekniken ger också enkelt sätt för användarna på windows plattformen att nå sina applikationer. Dock finns det några saker som windows applikationen måste uppfylla: App requirements.
Denna guide visar hur du skapar en Remoteapp med hjälp av en VM skapad i Azure, detta är att föredra då det finns några krav på själva VM:en som används för detta och det finns en bra mall i bland Azure VM:arna.
Gå först till Azure portalen.
I portalen skapar du en ny VM. Använd sökordet “remote” i filtret för att hitta “Windows Server Remote Desktop Session Host on Windows Server 2012 R2”. När du skapar denna VM är det viktigt att du i deployment modellen väljer classic.

newVMRemote

När VM:en sedan är skapad återfinner du den under “Virtual machines (classic)”, därifrån kan du nu ansluta till den genom att använda connect knappen (använd kontot som du skapade):

connect

På maskinen installerar du nu den eller de program som du önskar köra via Remote apps. Skriv sedan upp sökvägen till dessa program.
När du är klar använder du genvägen på skrivbordet (som du bara har om du valde rätt VMs mall):

shortcut

Detta startar en powershell script som först kontrollerar att VM:en uppfyller kraven som behövs för en VM som skall användas för Remoteapp. Scriptet kommer sedan fråga om du vill göra en sysprep och då svarar du ja på den frågan. Sysprep kommer att förbereda maskinen så att du kan använda den för att skapa en image, som också är nästa steg.
På azure portalen använder du capture funktionen för denna VM:

capture

Du kommer nu att få en varning om att VM:en kommer tas bort, men det gör inget, skulle du behöva den igen kan du skapa en ny från imagen. När capturingen är klar återfinner du din image under “VM images (classic)”.
Nu är du redo att börja skapa din RemoteApp. Öppna nu “RemoteApp collections”, vilket kommer ta dig till gamla portalen. Här ska du nu skapa en template image så gå in på “TEMPLATE IMAGES”.

remoteapptemplate

Välj här att importerar en image, antingen via länken som visas vid tom lista eller använd “Add” knappen längst ner.
I dialogrutan som poppar upp använder du valet att importera en image från ditt Virtual Machines library och väljer i nästa steg den Imagen du skapade tidigare. Att skapa en template tar en liten stund men när den har statusen ready är vi redo att gå vidare.
Nu kan du skapa din remoteapp collection. Byt till det menyvalet och använd new knappen längst ner.

createnew

Även detta steg tar lite tid men när det är klart visas din collection i listan med status Active. Klicka då in dig på den. Under menyvalet Publishing kan du nu lägga till den eller de applikationer du tidigare installerade. Använd knappen Publish som du återfinner längst ner på sidan.

publishing

Om ditt program som installerades hamnade på start menyn kan du använda Publish Start menu programs annars använder du valet Publish programs using path.
Under menyvalet User Access lägger du nu till de användare som skall få komma åt och använda dina remote apps.
Användarna behöver nu laddar ner klienten och logga in med kontot som du la till under User Access.

tisdag 17 maj 2016

Set focus via XAML

Att få fokus på en grafisk kontroll görs genom att anropa Focus() funktionen på denna kontroll men att göra detta rimmar illa med MVVM mönstret speciellt om det är något från vymodellen som skall bestämma om det skall vara focus eller inte. Detta problem löser vi enklast med en så kallade extension, då kan även få till databinding.
En extension skrivs som en egen klass med set och get funktion för värdet samt en dependency property där vi fångar upp när värdet ändras och har då möjlighet att anropa Focus().
public static class FocusExtension
{
 public static bool GetFocused(DependencyObject o)
 {
 return (bool)o.GetValue(FocusedProperty);
 }

 public static void SetFocused(DependencyObject o,
 bool value)
 {
 o.SetValue(FocusedProperty, value);
 }

 public static readonly DependencyProperty FocusedProperty =
 DependencyProperty.RegisterAttached("Focused", 
 typeof(bool), typeof(FocusExtension),
 new UIPropertyMetadata(false, OnValueChanged));

 private static void OnValueChanged(DependencyObject d, 
 DependencyPropertyChangedEventArgs e)
 { 
  var uie = (UIElement) d;
  if ((bool)e.NewValue)
  {
  uie.Focus();
  }
 }
}
I denna extension finns det inget vi ska/kan göra vid ett falskt värde, det finns ingen UnFocused() funktion utan de grafiska elementen blir av med sin fokus genom att någon annan tar den.
För att sedan använda den på te.x. en TextBox med en binding till vymodellen (förutsätter att du har propertyn Focus i din VM och helst också med ett OnPropertyChange event i dess setter):
<TextBox uiEx:FocusExtension.Focused="{Binding Focused}"/>
Eller med ett direkt värde:
uiEx:FocusExtension.Focused="True"
Du kan också behöva inkludera namespacet om du inte redan har gjort det (eller fått hjälp av verktyg). Det ser ut såhär:
xmlns:uiEx="clr-namespace:CSharpSoftware.UIExtensions"
Om du har följande namespace runt din extension klass:
namespace CSharpSoftware.UIExtensions
{
 public static class FocusExtension
 {

onsdag 20 januari 2016

Framework 4, 4.5 och 4.5.1 inte längre supporterade

Sedan förra veckan supporterar Microsoft inte längre .NET framework 4, 4.5 samt 4.5.1. Därför gör du bäst i att uppgradera till 4.5.2.

Microsoft fortsätter dock att supportera 3.5 SP1 liksom nya 4.6 och 4.6.1

https://support.microsoft.com/sv-se/gp/framework_faq/en-us

torsdag 5 november 2015

Bra bibliotek för ikoner samt ett program för att anpassa dem

Jag har tidigare tipsat om de medföljande ikonerna till Visual Studio, tyvärr kan dessa ikoner ibland vara i fel storlek, fel färg eller liknande. Därför vill jag nu tipsa om ett riktigt bra bibliotek med ikoner som också har editeringsmöjligheter. Det innehåller i skrivande stund över 6000 ikonbilder och växer ständigt:
Syncfusions Metro Studio 4.

Sök för att snabbt hitta en ikon
Editera för önskad färg, storlek, bakgrund, m.m.


Exportera till önskat format


Det är helt gratis och får användas helt fritt. Har du några önskemål på nya ikoner kan du kontakta Syncfusion då de planerar att släppa flera ikoner till biblioteket.

Ladda hem Metro Studio 4

fredag 27 februari 2015

Developer Command Promt på Tools menyn

Varje gång jag använder Developer Command Promt så funderar jag över varför den inte finns att öppna inifrån Visual Studio på ett lätt sätt. Nu behöver jag inte fundera längre, nu har jag den på Tools meny.

ToolsMenu

Så här gör du

Öppna External Tools som du hittar på samma meny (Tools)


ExternalToolsDialog

Tryck på Add och fyll i följande:
     
Title: Command Prompt Detta är vad som kommer visas i Tools menyn
Command: C:\Windows\System32\cmd.exe  
Arguments: /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\vsvars32.bat" Kan behöva ändras beroende på vilken version av Visual Studio du har installerad.
Initial directory: c:\ Kan lämnas tomt men då hamnar du i samma mapp som angetts i arguments.

Avsluta sedan med OK och du kommer finna din commando promt länk på Tools meny.

fredag 9 maj 2014

Få tillbaka “Installer Project” i Visual Studio

I de senaste versionerna av Visual Studio har “Installer Project” plockats bort och vi har uppmanats att använda InstallerShield istället. Inget ont om InstallerShield men vi som redan har en solution med ett “Installer Project” vill också kunna jobba med senaste versionen av Visual Studio utan att behöva göra om Installer projektet. Visual Studio 2010 var den sista versionen som hade “Installer Project” som projekttyp. Men nu är projekttypen på väg tillbaka till Visual Studio 2013 i formen av en extensions. Du kan redan idag börja använda en preview version:

Microsoft Visual Studio Installer Projects Preview

Hittar du några buggar, rapportera dem gärna på sidans “Q AND A”

fredag 4 april 2014

IE11 förbättrade F12 verktyg

Internet Explorer 11's F12 verktyg får en hel del nya funktioner i nästa uppdatering som släpps den 8 april. Den första är att vid omstart av F12 verktyget finns sådant som breakpoint, fönster osv kvar. Vidare kan alltid avbryta pågående debugging med Ctrt-skift-F5 och få en refresh av sidan.

 

Just My Code

När du satt en breakpoint och stegar runt koden hamnar du lätt i nåt klassbibliotek som du inkluderat och du tappar snabbt bort dig. Den nya funktionen "just my code" gör att du kan välja vilka bibliotek som skall vara med när du debuggar eller fångar exceptions.

 

Console

Du behöver inte längre inkludera Console.Log i din kod för felsöka koden, du kan skriva det direkt i Consolen. Den visar då också inte bara strängar utan hela objekten.

Med en ny inställning i ie kan du få ie att logga även om inte F12 är öppna än, för att kunna få med hela historien när du väl öppnar F12 verktyget. Debugging med breakpoints och stega fungerar nu också för TypeScript, CoffeScrift, m.m.

 

Dom exploerer

Om du ändrar i css:en håller verktyget reda på det och visar med en indikator vad du har ändrat på och du har även en flik där du kan se alla css ändringar. Du har också en högerklicks meny som kan användas för att återställa värdena. Dessutom kan du tvinga fram ett state på ett objekt för att underlätta felsökning. En annan nyhet för dom explorern är att du kan editera värden direkt från sökresultaten.